Fluke

FLUKE-PTi120
5074148
Fluke PTi120 (Pocket Thermal Camera)
FLUKE-TiS20+
5124518
Fluke TiS20 Plus (Handheld affordable Thermal Camera)
FLUKE-TiS60+
5133402
Fluke TiS60 Plus Thermal Camera
FLUKE-Ti480 PRO
4947332
Fluke Ti480Pro IR Thermal Camera
FLUKE-TiX580
4841945
Fluke TiX580 IR Thermal Camera
Fluke TiS55+
5159990
Fluke TiS55 Plus Thermal Camera
Fluke TiS75+
5160037
Fluke TiS75 Plus Thermal Camera

Testo

TESTO-872
0560 8721
Testo 872 Thermal Camera (320 x 240 pixels, App, laser)
TESTO-868
0560 8681
Testo 868 (Handheld Affordable Thermal Camera)
TESTO-875 1I
0563 0875 V1
Testo 875 1I (Thermal Imager with digital camera)
TESTO-885
0563 0885 V2
Testo 885 Thermal camera
TESTO-882
0560 0882
Testo 882 (IR Thermal Camera)
Testo 883
0560 8831
Testo 883
TESTO 865
05608650
Testo 865 Thermal Imager